NAMŲ KVAPŲ NAUDOJIMAS

 • Kvapo intensyvumą reguliuokite lazdelių kiekiu - mažiau lazdelių, mažesnė kvapo sklaida, daugiau lazdelių - didesnė.
 • Susilpnėjus kvapui lazdeles apverskite, vėliau, pakeiskite naujomis.
 • Namų kvapą statykite toje vietoje, kur cirkuliuoja oras, netoli lango, ar kur dažnai praeinate.
 • Namų kvapą statykite žemai, nes aromato dalelės kyla į viršų.
 • Saugiausia, kai namų kvapas yra toliau nuo atviros ugnies ir tiesioginių saulės spindulių.

ŽVAKIŲ NAUDOJIMAS

 • Statykite ant tvirto, karščiui atsparaus paviršiaus.
 • Pirmą kartą uždegtą žvakę deginkite kol paviršius pasidengs ištirpusiu vašku.
 • Prieš kiekvieną uždegimą patrumpinkite dagtį iki 4-5 mm.
 • Mėgaukitės degančia žvake ne ilgiau 3 valandų.
 • Degančią žvakę laikykite atokiau degių paviršių/daiktų, saugokite nuo skersvėjų.
 • Saugiausia, kai degančios žvakės viena šalia kitos yra ne arčiau nei 10 cm.
 • Palikta deganti žvakė be priežiūros, gali sukelti pavojų. Saugokite save, šeimos narius ir augintinius.